Presteren in de storm

Mede mogelijk gemaakt door Lifeguard

Iedereen een fatsoenlijke baan = collectieve veerkracht

Prof. dr. Lex Burdorf van de Erasmus Universiteit is gespecialiseerd in volksgezondheid. Zijn onderzoek richt zich op factoren die bijdragen aan het collectief welzijn. Lex ziet een direct verband tussen een prettige, bevredigende baan en welzijn. En als je kijkt naar het grotere plaatje; er is meer sociale cohesie in een samenleving waarin mensen gelijke kansen hebben om te werken, te groeien en zich te ontwikkelen. Mensen voelen zich dan gezonder, zowel fysiek als psychisch.

Hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg Lex Burdorf over collectief welzijn

Belangrijkste inzichten

  • Er is een link tussen het aantal mensen met een bevredigende baan en gezondheid: Mensen die al langere tijd werkloos waren en weer aan het werk gaan, vertonen een duidelijk betere psychische en fysieke gezondheid, en meer geluk. Omgekeerd is werkloosheid nadelig voor de volksgezondheid. Het verhoogt het aantal hartaandoeningen, depressies en een ongezonde levensstijl. Er moet worden geïnvesteerd om de toegang tot en de herintreding van werklozen op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken.   
  • De werkloosheid in Nederland kan eind dit jaar oplopen tot 10-15%: Dit tempo ligt misschien lager dan in de VS, maar de uitdagingen zijn hetzelfde. Jongeren en zelfstandigen met een chronische ziekte zullen waarschijnlijk het hardst worden getroffen.

  • De kloof tussen degenen met een vaste baan met een behoorlijk inkomen en degenen die dat niet hebben, zal waarschijnlijk groter worden als gevolg van de COVID-19-crisis: Dat zal zich ook vertalen in verschillen in fysieke en psychische gezondheid, en verschillen in levensstijl.

  • De uitdagingen van de toekomst zijn drieledig: De toegang tot de arbeidsmarkt voor zoveel mogelijk mensen vergroten; zorgen voor passende banen; en zorgen voor kwetsbare groepen die worstelen met de vaart van het werkende leven. Als deze uitdagingen niet worden aangepakt, zal dit leiden tot een grotere sociaal-economische kloof, en daarbij minder kansen voor iemand met een achtergestelde afkomst om zijn volle potentie te bereiken.

  • Collectieve veerkracht hoort bij het gevoel ergens bij te horen: En gelijke kansen te hebben. Sociale cohesie stelt ons beter in staat om een pandemie het hoofd te bieden. Mensen het gevoel geven dat ze nodig zijn, dat er naar ze wordt omgekeken en dat ze kansen krijgen om zich te ontwikkelen; dit alles vergroot de cohesie.

  • Waardeer de mens: Commerciële bedrijven beschouwen de beroepsbevolking vaak als handelswaar. Ze huren mensen in en stoten ze naar behoefte weer af, vooral in tijden van economische crisis. Het is aan de regering om een cultuur te scheppen waarin waarde wordt gehecht aan werknemers en niet aan geld alleen. Wanneer dit de norm wordt, zullen grote bedrijven daar sneller aan voldoen. Dit zal ervoor zorgen dat meer mensen een fatsoenlijke baan hebben en dit zal bijdragen aan de collectieve veerkracht en het welzijn.

Duik dieper

Kun jij wat Martin kan?

Om je energieniveau hoog te houden en positief te blijven, is het essentieel om regelmatig pauzes te nemen. Om je te helpen meer uit je pauze te halen, zal Martin Pet, sport- en prestatiepsycholoog en fysioloog, je uitdagen om een breed scala aan oefeningen te doen.

Neem een één-adem pauze met Martin Pet
Ontdek hoe hij het doet en waarom
Vandaag geeft Martin ons een heel ontspannen, efficiënte en ongelofelijk effectieve ademhalingsoefening. Zodra je met volle teugen in- en uitademt gaan je hartslag en bloeddruk naar beneden. En doordat je dat doet komen je lichaam en geest al vrij snel tot rust. Al een paar diepe ademhalingen kunnen daar voor zorgen. Je voelt je meer ontspannen en geeft je hersenen de tijd om weer op te laden. Dit is in het bijzonder gunstig voor breinwerkers die hun cognitieve vaardigheden niet alleen nodig hebben in de ochtend, maar ook in de namiddag. Als je het frequent doet zul je bovendien ervaren dat je er steeds sneller op reageert.

Over het bemanningslid

Lex Burdorf • Hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg
Lex Burdorf

Prof. dr. Burdorf is hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum (Erasmus MC) in Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor onderzoeksprogramma's op verschillende gebieden van gezondheid op het werk, sociale epidemiologie en gedrag rondom gezondheid. Hij is daarnaast actief als adviseur van de overheid.

Jouw reis tot nu toe

17

Iedereen een fatsoenlijke baan = collectieve veerkracht

Hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg Lex Burdorf over collectieve veerkracht en welzijn

Jij bent hier